Informatieve links

Informatie:

FODOKwww.fodok.nl
Behartigt de belangen van de kinderen en hun ouders, geeft informatie en biedt ouders gelegenheid elkaar te ontmoeten.

GGMDwww.ggmd.nl
Helpt doven, mensen met een hoorprobleem en de horende mensen om hen heen zoals de partner, familie, vrienden en collega’s.

NSDSKwww.nsdsk.nl
Is een zorgaanbieder voor iedereen met een gehoor-, spraak- of taalbeperking.

De Stichting Plotsdovenwww.stichtingplotsdoven.nl
Landelijke organisatie voor belangenbehartiging van mensen die plotseling of meer geleidelijk doof zijn geworden.

Woord & gebaar: www.woordengebaar.nl
Het informeert over nieuws en wetenswaardigheden die binnen de dovenwereld van belang zijn.

Nederlands Gebarencentrum: www.gebarencentrum.nl
Landelijke expertisecentrum op het gebied van Nederlandse Gebarentaal (NGT) en Nederlands met gebaren (NmG).
     Zie ook: 
     Minigebarenwoordenboek
     Diverse gebaren

Gezinsbegeleiding:

RadboudUMC ABT: https://www.radboudumc.nl
SGB ZON behandelt kinderen met een auditieve en/of communicatieve beperking, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Pento Midden oost Nederland: www.pento.nl
Begeleiden, onderzoeken en adviseren mensen die problemen hebben op het gebied van taal, spraak en/of gehoor.

Televisie programma’s of video’s:

De Hokjesman: VPRO 
Aflevering over Doven.

Je zal het maar hebben: BNN
Jelte is doof door een hersentumor.

Wat is gebarentaal: AT5 Basta Youtube
Sep en Isis leggen het uit. 

Naamgebaren van Woezel en Pip: Youtube

Documentaire Doof kind: doof kind

Spelshow Hands Up: Hands Up