Artikel in De Stentor, De ondernemer, 21 april 2012